review details
 •  February 2005
Britten · Peter Grimes
Nationale Reisopera
 • In de ruime akoestiek van het Apeldoornse Orpheus - wat een verademing vergeleken bij de naargeestige klank van de Enschede schouwburg waar de meeste premières van de Reisopera zijn - is het niet gemakkelijk om zacht en mysterieus te spelen. Alles klinkt al snel luid en direct. Desalniettemin wist dirigent Kenneth Montgomery het orkest Holland Symfonia tot prachtig gedifferentieerd spel te brengen. Hij maakte er een stormachtige 'Peter Grimes' van: krachtig en energiek. Maar tegen het einde, als het noodlot toeslaat en er weer een kind bij Grimes doodgaat, weet hij toch ook een zachte, onheilspellende klank uit het orkest te halen.

   

  In the generous acoustic of the Orpheus in Apeldoorn - what a relief in comparison with the dreary sound of the theatre in Enschede where most of the Reisopera premieres take place - it is not easy to play either softly or myseteriously. Everything tends to sound loud and direct. Nevertheless conductor Kenneth Montgomery was able to achieve a wonderfully differentiated sound with the Holland Symfonia orchestra. He delivered a stormy 'Peter Grimes': powerful and energetic. But towards the end, as destiny takes over and another child dies at Grimes' hands, he was able to draw a soft and ominous colour from the orchestra.

  Sandra Kooke, Trouw 07-02-05

 • In de bak zorgt het jonge, in klankhomogeniteit nog groeiende Holland Symfonia onder leiding van de ervaren Kenneth Montgomery voor een fors orkestraal aandeel. Het verzorgt kolkende en stuwende uitvoeringen van de prachtige orkestrale tussenspelen, maar werkt ook Brittens muzikale typeringen van de personages uit met gevoel voor humor en theater.

   

  In the pit the young, but in sound-homogeneity still growing, Holland Symfonia provide a robust orchestral contribution under the experienced direction of Kenneth Montgomery. They delivered churning and impelling performances of the splendid orchestral interludes, but also managed to present Britten's musical caricatures of the personalities on stage with both humour and theatre.

  Mischa Spel, NRC Handelsblad 7-2-2005

 • In de orkestbak houdt deze keer Holland Symfonia zitting. Onder leiding van Kenneth Montgomery brengen de musici het drama muzikaal in vol ornaat tot leven, beschaafd meeslepend en waar nodig met impressionistische verfijning. Wat een prachtig orkest is dit toch, als er een goede dirigent voor staat.

   

  This time it's the Holland Symfonia residing in the orchestra pit. Under the baton of Kenneth Montgomery the musicians fully bring the drama of the music to life, refinedly compelling and where necessary with impressionistic sophistication. What a splendid orchestra this is - when led by a good conductor.

  Thiemo Wind, Telegraaf

 • Nu staat Kenneth Montgomery voor Holland Symfonia, het ensemble dat de experimentele fase na de fusie Nederlands Balletorkest/Noordhollands Philharmonisch Orkest grotendeels achter zich heeft gelaten en nu in het operamétier voortreffelijk functioneert. Muzikaal en scènisch is dit een prachtige, beklemmende Peter Grimes, die niemand onberoerd kan laten.

   

  Kenneth Montgomery leads the Holland Symfonia, the ensemble that has progressed on from an experimental phase, following the merger of the Netherlands Ballet Orchetra and the North Holland Philharmonic Orchestra, and now functions excellently in the opera repertoire. Musically and dramatically this is a splendid, dark Peter Grimes, that cannot fail to move.

  Aad van der Ven, Haagsche Courant

Close window